Ons team

corine_vanhelvoirt_web.pngCorine van Helvoirt - verenigingsmanager en expert Onderwijskwaliteit
Corine van Helvoirt (1960) is verenigingsmanager van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. Als verenigingsmanager is zij als beleidsadviseur voor het speciaal onderwijs verbonden aan de PO-Raad.
Corine heeft ruime praktijkervaring opgedaan binnen het Speciaal Onderwijs: in 1985 begon ze als psycholoog/orthopedagoog in de onderwijsbegeleiding en vervolgens was zij behandelcoördinator binnen een Cluster4-school. Daar hield zij zich met name bezig met de begeleiding van leerlingen, ondersteuning van leerkrachten en het kwaliteitsbeleid. Van 2004 tot 2007 was zij directeur van een Regionaal Expertise Centrum Cluster4 om vervolgens als verenigingsmanager van de Landelijke Vereniging Cluster4 (LVC4) aan de slag te gaan. Sinds de fusie van de LVC4 met de LVC3 eind 2011 is Corine verenigingsmanager het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs. Naast haar rol als manager is Corine expert en aanspreekpunt op het gebied van Onderwijskwaliteit.


marc_cantrijn_web.pngMarc Cantrijn - beleidsadviseur en expert Arbeidstoeleiding en Onderwijs en Zorg
Marc Cantrijn (1953) is beleidsadviseur van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs en de PO-Raad. Marc werkte in diverse functies van 1975 – 2000 in het ZMLK onderwijs, vanaf 2000 is hij als beleidsmedewerker verbonden geweest aan de elkaar opvolgende verenigingen: LVZML – LVC3 en WEC Raad. In het LECSO-team en bij de PO-Raad houdt Marc zich vooral bezig met de onderwerpen die te maken hebben met VSO – Arbeidstoeleiding, (denk hierbij aan de Werkschool, de ESF trajecten, taakgroep Arbeidstoeleiding, WAJONG, Wet Werken naar Vermogen e.d.) en alle onderwerpen die vallen onder de samenwerking Onderwijs en Zorg (AWBZ, EMG platform, LVG / ZMOLK, landelijke samenwerking VGN – MEE Nederland – etc.).


Frits BuijsFrits Buijs - Communicatie medewerker

 

 

 

heidi_geitenbeek_web.pnggerda_valster_web.pngHeidi Geitenbeek en Gerda Valster - secretaressen van LECSO
Heidi en Gerda vormen het secretariaat van LECSO binnen de PO-Raad. Samen dragen zij zorg voor alle vragen, mailtjes, telefoontjes en post.
Heeft u een vraag? Mail dan gerust naar: info@lecso.nl of gebruik het contactformulier.