Onze historie

LECSO is in 2011 ontstaan uit een fusie tussen de Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC3) en de Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4).

Zowel LVC3 als LVC4 kenden een rijke historie van fusies en samenvoegingen. Zo ontstond LVC3 uit de samenwerking tussen de Landelijke Vereniging van scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden (LVZML), de Vereniging van Mytyl- en Tyltylscholen (VMT), het Horizontaal Werkverband Langdurig Zieke Kinderen en het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE). Onder invloed van de regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) die de overheid in 2003 instelde werd de samenwerking geformaliseerd door alle partners op te laten gaan in één vereniging: de Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC3).

Ook LVC4 ontstond onder invloed van de Leerlinggebonden Financiering. In de aanloop naar de regeling kwamen de verschillende landelijke groeperingen binnen cluster 4 elkaar regelmatig aan de overlegtafel tegen, waaronder het Landelijk Werkverband ZMOK, het Landelijk Overleg Psychiatriescholen (LOPSY), het werkverband van LZK scholen vallend onder cluster4 en het directeurenoverleg PI-scholen. Omdat al heel snel duidelijk werd dat dezelfde belangen speelden voor deze groeperingen ging men vanaf november 2002 gezamenlijk verder onder de noemer Landelijke Vereniging Cluster 4.

Uiteindelijk fuseerden beide verenigingen in 2011 om met een nieuwe missie en nieuwe doelstellingen een frisse start te maken als Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs.