Onze kernwaarden

Onder het motto "Speciale scholen, speciale dienstverlening" hebben we in samenspraak met onze leden zeven kernwaarden geformuleerd die leidend zijn voor onze eigen organisatie en onze leden:

Het speciaal onderwijs...

  • is ambitieus en werkt vanuit een missie en visie planmatig aan innovatie en het verbeteren en borgen van kwaliteit.
  • realiseert voor elke leerling op basis van het ontwikkelingsperspectief passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.
  • werkt vanuit gedeelde verantwoordelijkheid, op basis van actieve betrokkenheid en heldere communicatie met ouders en jongeren aan de realisatie van onderwijs-zorgarrangementen.
  • wordt gekenmerkt door orthodidactisch en orthopedagogisch handelen binnen een veilig, uitdagend en respectvol leerklimaat.
  • heeft medewerkers in dienst met specifieke competenties die samenwerken in een multidisciplinaire omgeving.
  • zet aangepaste voorzieningen in op het gebied van de fysieke omgeving, vervoer, ICT, leer- en hulpmiddelen en materialen.
  • werkt nauw samen in de keten van (regulier) onderwijs, zorg en arbeid en is verantwoordelijk voor ontwikkelen en uitwisselen van kennis en expertise.