Onze visie

Onze missie: belangenbehartiging, service en kennis

Het landelijk expertisecentrum wil  een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn. Als vereniging richten wij ons op onze leden die onderwijsarrangementen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Lecso is een vereniging voor besturen met hun scholen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit een proactieve houding ondersteunen wij onze leden bij het streven naar een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte en het realiseren van een duurzame maatschappelijke positie voor deze kinderen/jongeren. In ons handelen vormt de positie van ouders van de leerlingen een belangrijk referentiepunt

Als lecso staan wij voor de belangen van onze leden en hun leerlingen, ouders en medewerkers. Onze belangrijkste pijlers daarbij zijn: belangenbehartiging, service en kennis. Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; gezamenlijk vormen zij een meerwaarde voor onze leden.

Belangenbehartiging

Onze belangenbehartiging is belegd bij de PO-Raad, als krachtige sectororganisatie die expertise heeft op het gebied van zowel het regulier als speciaal onderwijs en die als enige vertegenwoordiger van de sector zal optreden voor overheid en maatschappelijke organisaties. De expertise over het speciaal onderwijs wordt geboden door de beleidsadviseurs van LECSO die daartoe, voor een deel van hun werktijd, diensten verrichten voor de PO-Raad. Daarom is het van belang dat onze leden zowel van LECSO als van de PO-raad lid zijn.

Service en kennis

Voor onze leden zijn wij de ultieme service- en kennisorganisatie. Wij werken vraaggericht maar ook pro-actief. Kennis wordt door ons verzameld, uitgewisseld, ontwikkeld en verspreid. Het borgen van de zo ontwikkelde kennis zorgt er voor dat we op een efficiënte wijze de functie van helpdesk invullen. Primair richten wij ons op: Goed onderwijs (SO en VSO), Kwaliteitszorg en Ketens & partners.