Opleidingen

Hybride opleiding: PABO en sociaal werk
De Pabo van Hogeschool Leiden trekt met allerlei opleidingsvarianten een gevarieerde groep studenten aan.
‘Het onderwijs van morgen vraagt meer diversiteit’, zegt onderwijsmanager Jan-Jaap Hubeek. Naast de voltijd pabo zijn er een flexibele deeltijdopleiding, vrijeschoolpabo, academische pabo, het traject opleiden in de school, een kunstklas, een wereldklas en een sportklas, die veel mannen aantrekt.
De meest bijzondere variant is een hybride opleiding waarbij studenten in vijf jaar tijd twee bachelorsdiploma’s halen: pabo en sociaal werk. Ze starten bij sociaal werk in de specialisatie jeugd en onderwijs. In het derde jaar gaan ze naar de flexibele deeltijdpabo. Elke student krijgt een individueel paboprogramma. De afgelopen twee jaar startten telkens 28 studenten. Zij gaan werken in het speciaal onderwijs of op een reguliere school die veel doet aan passend onderwijs.

In dit filmpje over de opleiding ontstaat een beeld  van de opleiding en de visie op leren.

 

Goede condities voor startende leraren; het waarom en hoe van een goed begeleidingsprogramma
Goed onderwijs vereist goede leraren. Zij moeten in staat zijn om talloze vaardigheden tegelijkertijd in te zetten zoals klassenmanagement, vakdidactiek en pedagogische vaardigheden. Startende leraren zijn na het afronden van de pabo startbekwaam, maar staan nog aan het begin van hun ontwikkeling. Het is daarom van belang om hen vanaf de start van hun loopbaan de juiste begeleiding te bieden. Dit leidt niet alleen tot snellere, professionele groei, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen. Bovendien kan goede begeleiding voorkomen dat leraren onnodig het onderwijs verlaten. En met het oog op het lerarentekort is het juist zo belangrijk om hen zoveel mogelijk te behouden voor dit prachtige beroep. Een publicatie van Marco Snoek en Brigit van Rossum.