Nieuws Passend Onderwijs

Thuiszitterscongres: Langdurig en verborgen verzuim, 
daar moeten we wat aan doen!

De thuiszittersproblematiek is een groeiend probleem. Er zijn dringend acties en aanpassingen nodig om het aantal thuiszitters te reduceren en kinderen weer in de klas te krijgen. Op 28 juni 2018 organiseert Logacom het Thuiszitterscongres van 9.00 tot 17.00 uur in 't Spant in Bussum.

Dit congres is ontwikkeld voor schoolbesturen, medewerkers van Inspectie van het onderwijs, medewerkers in de politiek, jeugdartsen, medewerkers van Samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, decanen, mentoren, medewerkers vanuit de gemeente, jeugdzorgmedewerkers, schoolpsychologen, ouders, onderwijzers, zorgprofessionals, etc. die met thuiszittersproblematiek te maken hebben

Er zijn veel uiteenlopende redenen waarom kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Thema's die aan bod komen zijn: angst- en stemmingsklachten, hoogbegaafdheid, verborgen verzuim, integrale jeugdhulp, psychische kwetsbaarheid,  SOLK, signalering, LVB en kracht van de leerkracht.

Op het programma staan lezingen van:

  • Bart van Kessel (Gredragwerk);
  • Mark Weghorst (Ouders & Onderwijs);
  • Hermien Jacobs & Pieter Schoenmakers (Ingrado);
  • Marc Dullaert (aanjager van het Thuiszitterspact).

Deze sprekers lichten onder andere toe wat we tot nu toe weten van thuiszitters, wat de belangrijkste succesfactoren zijn in de aanval op de thuiszittersproblematiek, wat de verander-ideeën van ouders zijn en hoe door escalatie maatwerk geregeld wordt. Hier vindt u het volledige programma.
Inschrijven kan hier.
Voor meer informatie mail Office@logacom.nl
 of bel: 020-320 3364