Vacatures in het SO

Wim Monnereauschool en SO Margaretha Hardenbergschool, zoekt per 1 februari 2018

 

Directeur Centrum voor Gespecialiseerd Onderwijs Veendam e.o. SBO Wim Monnereauschool-SO Margaretha Hardenbergschool

  

Aanleiding vacature

Vanwege het vertrek van de directeur van de Wim Monnereauschool is sinds het voorjaar van 2017 sprake van een interim-directie voor deze school. Samen met het team is een ambitieus verbeterprogramma ontwikkeld en in gang gezet. De eerste resultaten zijn daarvan zichtbaar. Nu in gezamenlijkheid met de SO-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool nagedacht wordt over de invulling van intensieve samenwerking in de -nabije- toekomst, heeft het bestuur van scholengroep OPRON besloten één directeur te benoemen voor de beide scholen gezamenlijk, waarbij het moment waarop de leiding over de SO-afdeling erbij komt nog nader bepaald zal worden. Momenteel lijkt 1 augustus 2018 daarvoor een logisch moment. 

De opdracht: onderwijskwaliteit, coaching, aansturing, samenwerken

Als directeur geef je integraal leiding aan de medewerkers op de SBO Wim Monnereauschool en -op termijn- de SO-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool. Je bent primair verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van onderwijskwaliteit, zorg- en begeleiding en teamontwikkeling. Tevens ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitbouwen van de samenwerking met de SO-afdeling van de Margaretha Hardenbergschool met als stip op de horizon een samenwerkingsschool voor gespecialiseerd onderwijs voor Veendam e.o. Als uitvloeisel van deze ontwikkeling draag je zorg voor het verbreden van het onderwijscontinuüm voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die door de samenwerkingsschool kan worden opgevangen.

Daarbij is het van belang de school aangesloten te houden op de ontwikkelingen binnen de scholengroep.

Je profiel

Je hebt de schoolleidersopleiding afgerond, bent ingeschreven in het schoolleidersregister en hebt minimaal vijf jaar ervaring als directeur in het speciaal (basis)onderwijs of als manager in een aan hetspeciaal onderwijs gelieerde zorgomgeving. Je hebt een innoverende visie op (passend) onderwijs, bij voorkeur onderlegd met een afgeronde relevante masteropleiding. Je combineert verbindende met resultaatgerichte kwaliteiten. Je analyseert en interpreteert situaties grondig. Je bent ondernemend en signaleert nieuwe kansen in de omgeving en komt in actie. Je stimuleert en inspireert medewerkers in hun ontwikkeling en geeft sturing en richting waar nodig. Je hebt een sterke, krachtige persoonlijkheid, hebt inzicht in organisatieontwikkeling en bent energiek. Je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen. Je hebt affiniteit met de brede doelgroep en bent een samenwerker pur sang. Je kunt verder richting geven aan visieontwikkeling, aansluitend bij de ingezette koers en geeft sturing aan de vernieuwingsprocessen en de implementatie en borging daarvan. Je hebt oog voor ieder uniek kind op de school en realiseert samen met het team een passend aanbod zodat ieder kind zijn/haar talenten volledig kan ontwikkelen. Je hebt kennis van moderne onderwijsontwikkelingen en inzichten en weet deze om te zetten in praktisch toepasbaar beleid. Je hebt aantoonbaar succesvolle ervaring met het verbeteren van teamprocessen

 

Je sollicitatie (brief en curriculum vitae) kun je vóór 26 november 2017 mailen naar jptenbrink@opron.nl. Geef hierbij in het onderwerp de functie aan waarop je solliciteert. Solliciteer uitsluitend indien je voldoet aan het profiel.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 4 december 2017 tussen 14.30 en 18.00 uur. Aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek wordt gevraagd een digitaal assessment te doen tussen 28 november en 3 december.

 

Voor meer informatie zie onderstaand pdf-bestand.

profiel directeur sbo-so 061117.pdf