Toolbox

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van de school en biedt een raamwerk voor de processen die hierbij gebruikt worden. Hiermee geeft de schoolorganisatie aan hoe zij de kwaliteit van haar producten en diensten bewaakt en optimaliseert.

Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van de organisatie en de kritische processen. Hiertoe behoort tevens een beschrijving van (of verwijzing naar) de verplichte procedures en registraties. Verder geeft het handboek aan welke documenten door de organisatie zelf vereist worden om een effectieve uitvoering en beheersing van processen zeker te stellen.

In het kwaliteitshandboek worden in ieder geval het beleidsproces, de primaire processen, de ondersteunende processen, de personele processen en de verbeterprocessen beschreven, alsmede de onderlinge relaties.

Het staat de organisatie uiteraard vrij om voor het kwaliteitshandboek zelf een structuur te ontwerpen die het beste bij haar past. Hier is echter een voorbeeld opgenomen van een  kwaliteitshandboek uitgaand van de processen en gerelateerd aan de domeinen van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011.  Daarnaast zijn voorbeelden van uitwerkingen opgenomen.