Veiligheid

Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Waarom een wettelijke Meldcode?

Wat betekent de Meldcode voor het onderwijs?

Inwerkingtreding van de Meldcode

Wachten met invoeren van de meldcode tot de wet in werking treedt?

Meldcode is geen meldplicht

De Meldcode in 5 stappen

Wat verstaat men onder kindermishandeling?

Implementatie van de Meldcode

Taken en verantwoordelijkheden

Deskundigheidsbevordering

Enkele trainings/scholingsprogramma’s

Zie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.pdf voor verdere informatie, downloads en relevante websites.

 
---------------------------------------

 

1 augustus 2012: verwachte uitbreiding van de kerndoelen primair en voortgezet onderwijs met seksualiteit en seksuele diversiteit.

Kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit, waar gaat het om?
Naar de mening van de minister schenkt een groot deel van de scholen  in het curriculum onvoldoende aandacht aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Ook onderzoek toont aan dat er nog weinig aandacht is voor discriminatie en zeker niet voor homodiscriminatie.  De bestaande kerndoelen rond dit onderwerp zouden onduidelijkheid scheppen. Aandacht in het onderwijs voor sexuele diversiteit  is van groot belang in het kader van de seksuele weerbaarheid, een veilig schoolklimaat, tolerantie en acceptatie van homoseksualiteit. Dit is hard nodig, omdat lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders onvoldoende veiligheid, tolerantie en acceptatie ervaren.

Zie seksuele diversiteit in de kerndoelen april 2012.pdf voor het gehele document.