Veldpublicaties

Veldpublicatie_3


#4 LEESONDERWIJS AAN LEERLINGEN DIE NIET OF NAUWELIJKS SPREKEN

Het rapport van een landelijke inventarisatie van het leesonderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks spreken en gebruikmaken van ondersteunde communicatie.

<< download de veldpublicatie als pdf.
Veldpublicatie_3


#3 PSYCHOSOCIALE AANPASSING CLUSTER-3 LEERLINGEN
     IN REGULIER ONDERWIJS

Onderzoek naar psychosociale aanpassing van leerlingen met lichamelijke beperking of chronische ziekte in het regulier basisonderwijs en de ondersteuningsbehoefte van de leraar.

<< download de veldpublicatie als pdf.
Veldpublicatie_2


#2 HOLLAND'S GOT TALENT - leraren in speciaal onderwijs

Onderzoek naar expertise van leerkrachten in het omgaan met gedrag(-sproblemen).

<< download de veldpublicatie als pdf.
Veldpublictaie_1.png


#1 Sociaal emotioneel functioneren Cluster-3

Deze eerste veldpublicatie gaat over Sociaal Emotioneel Functioneren van kinderen binnen Cluster 3.

<< download de veldpublicatie als pdf.