Samen met samenwerkingsverbanden

Binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werkt het speciaal onderwijs nauw samen met de reguliere scholen in het Primair Onderwijs en in het Voortgezet Onderwijs. De expertise vanuit het speciaal onderwijs wordt ook zo veel mogelijk aangewend, om het regulier onderwijs te ondersteunen bij de ondersteuningstaken van kinderen. Het speciaal onderwijs draagt daarbij zorg voor de zogenaamde ‘zware ondersteuning’. Het samenwerkingsverband kan kinderen een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring geven, waarmee men toegang krijgt tot een speciale school. Het speciaal onderwijs is verder actief binnen het samenwerkingsverband om ‘onderwijs-zorg-arrangementen’ vorm te geven voor die leerlingen, die daar baat bij hebben. Samenwerken met gemeenten, met zorginstellingen, met verzekeraars is daarbij van groot belang.