Wat is SO?

Het (voortgezet) speciaal onderwijs vormt een onderwijssoort voor kinderen/jongeren met specifieke (onderwijs-)beperkingen, die een gericht onderwijs-zorg-traject nodig hebben om hun onderwijsdoelen te behalen. Het gaat dan met name om kinderen/jongeren met fysieke, verstandelijke, gedragsmatige, zintuigelijke beperkingen, langdurig ziek of een combinatie (meervoudig) van diverse beperkingen. Op het speciaal onderwijs wordt geprobeerd om op een speciale manier zo gewoon mogelijk te doen en kinderen/jongeren optimaal voor te bereiden op een plek in de samenleving. 

Elke speciale school bezit een Commissie van Begeleiding die het verloop van het zogenaamde Ontwikkelingsperspectief van kinderen, samen met ouders, bewaakt. Het voortgezet speciaal onderwijs kent een drietal uitstroomprofielen (vervolgonderwijs – arbeid – dagbesteding); via door de school vastgestelde leerlijnen worden leerlingen begeleid naar hun uitstroombestemming.