Onze expert- en projectgroepen

Wilt u een expert- of projectgroep inrichten gefaciliteerd door LECSO?

LECSO organiseert een aantal werkgroepen rondom expertise en projecten. Maar ook leden zelf kunnen het initiatief nemen om een expert- of projectgroep in te richten. LECSO wil dit graag stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Facilitering van een eigen initiatief kan vanuit LECSO geboden worden als aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zie hiervoor onderstaande documenten.

LECSO_facilitering_expert_projectgroep.doc

LECSO_Aanvraagformulier_facilitering_expert_projectgroep.doc

 

Op dit moment zijn de volgende expert- en projectgroepen actief:

Arbeidstoeleiding
Scholing en Onderzoek
Onderwijskwaliteit
Onderwijs in Gesloten Jeugdinrichting
Breed Coördinatoren Overleg
Kwaliteit
Pi7
Bewegingsonderwijs
Platform Rec Managers
OGJ Leerlingzorg
Gedragsdeskundigen
Residentiële Plaatsen
Expertgroep Financiën Speciaal Onderwijs
LZK
Mytyl-Tyltyl
ZML
Schrijven
Klankbordgroep expertise Scholing en Onderzoek
Expertise Makelaars
TG Onderwijs en Zorg
Autisme

Aanmelden voor de werkgroepen verloopt via het verenigingsbureau@lecso.nl